De vraag is natuurlijk: waarom dit bouwpakket? Samen bouwen aan het bouwpakket Tempel van Jeruzalem is een mooi gezinsmoment. Het is makkelijk, zichtbaar en leuk. Niet alleen omdat het een imposant bouwerk is, maar het verdiept ook samen in de Bijbel. Het hele Evangelie ligt verborgen in de tempel: Gods verzoening met zondaren. De tempeldienst is vol van symboliek. Wat is dan de uitleg van deze zogenaamde schaduwdienst?

Het antwoord hier op was tot op heden vooral te vinden in uitgebreide (Bijbel)verklaringen en dikke boeken. Geen simpele lectuur voor jongeren en veel opvoeders. Daarom is dit bouwpakket ontwikkeld. Niet alleen om naar te kijken, maar vooral om al doende te leren. Iedereen kan nu de tempel letterlijk vóór zich zien. Én de uitleg lezen waarom deze tempel er was én een vragenspel spelen. Om nóg beter de Bijbel te begrijpen.

Het bouwpakket is zonder winstoogmerk ontwikkeld. De belangrijkste winst is betrokkenheid bij de Bijbel. Meer nog: diepe eerbied voor de God van de Bijbel. De Verbondsgod Die in de Tempel wilde wonen.

Het is ons gebed dat dit bouwpakket een instrument in Gods Hand is. Een instrument waardoor jongeren en ouderen leren zien op Jezus; Hij Die Zichzelf gesteld heeft tot een volkomen offerande voor zondaren.

Wie werkten mee aan dit bouwpakket project?

  • Veel vrijwilligers hebben meegewerkt aan het uitzoeken van bouwdetails, achtergronden, het opmaken van teksten, het bedenken van het spelelement, uitzoeken van foto’s etc. Dit waren vrijwilligers die de Joodse Tempelperiode hebben bestudeerd, historici, Israël-kenners, tekstschrijvers en (godsdienst)docenten.
  • Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten. De eerdere ervaringen met Bijbelse spellen en het meedenken in verwoording in teksten was een bijzondere meerwaarde.
  • KOC diensten. Hun bijdrage was een grote plus voor de ontwikkeling van het lespakket en het komen tot begrijpbare taal voor tieners en hun ouders.
  • Bijbelsopvoeden.nl. Voor de juiste verwoording en vertaling van moeilijke tekst uit heel veel bronnen offline en online is dankbaar gebruik gemaakt van diverse tekstschrijvers.
  • Andere professionele organisaties voor grafische vormgeving, het bouwen van de website en onze bouwpakket leverancier.
ezgif-5-fa3b6ddf2262-1
logo

Ontwikkeling van het bouwpakket

Voor álle details van het bouwpakket geldt: het bouwpakket is ontwikkeld op basis van zaken uit de Bijbel en de Joodse geschriften. Er zijn vele reconstructies van de tempel. Daarbij is een aantal zaken belangrijk:

  • We hebben veelvuldig gebruik gemaakt van beschrijvingen in de Bijbel in zoverre dat beschreven is. Daarbij is gebruik gemaakt van de kanttekeningen en uitleg.
  • We hebben gebruik gemaakt van het Holyland Model van het jaar 1960 zoals deze is weergegeven in een schaalmodel te Jeruzalem in het Israelmuseum.
  • We hebben in overleg met deskundigen gekozen voor dit model  en niet de nieuwste archeologische inzichten te verwerken die na 1960 zijn ontdekt.
  • Deze versie van de tempel is volgens de geschriften en interpretatie van Flavius Josephus en het model van Professor Michael Avi-Yonah zoals weergegeven in de bronnen van het uitlegboekje.
  • Dit bouwpakket is een waarheidsgetrouwe weergave bij benadering. Wij hebben geprobeerd om zoveel mogelijk details weer te geven. Het was onmogelijk om álle details praktisch en gedetailleerd te verwerken.